Arbetsskador

Råkar du ut för en olycka eller drabbas av en arbetssjukdom under arbetstid, på väg till och från arbetet, kan det klassas som en arbetsskada. Utöver den ersättning som Försäkringskassan kan lämna kan du även vara berättigad till ersättning från privata försäkringar som täcker skadan.

Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. Det innebär att du kan få ersättning från försäkringar via arbetet eller från dina privata försäkringar.  För att ta reda på vad försäkringarna ersätter och ger skydd för, behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.

Afa Försäkring – TFA och AGS

Om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal är du med största sannolikhet försäkrad för arbetsskador hos Afa Försäkring. Afas försäkringar ger skydd vid både olycksfall och sjukdom. Med sjukdom innefattas även förslitning etc.

TFA står för ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada” och kan lämna ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, sveda och värk, kostnader och för vanprydnader som t ex ärr.

AGS står för ‘Avtalsgruppsjukförsäkring’ och kan lämna en begränsad ersättning vid arbetsskador som orsakar inkomstförlust. AGS försäkringen ersätter 10% av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Problematik och samband

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan din skada och dina besvär. Dina besvär kan enligt försäkringsbolagets bedömning bero på något annat än själva sjukdomen eller olyckan, och därför kan inte försäkringen lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård omgående efter arbetsskadan. Det är viktigt att du uppsökt regelbunden sjukvård efter skadan samt i direkt anslutning till din skada.

För att undvika utebliven ersättning är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en arbetsskada, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med arbetsskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning vi arbetsskada. Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack