Ärrskador

Många personförsäkringar lämnar ersättning vid vanprydnader, även kallat missprydnader. En vanprydnad betyder en utseendemässig skada på din kropp. Det kan till exempel vara ett ärr, en hudmissbildning eller en amputation.

För att du ska få ersättning för en vanprydnad måste den vara bestående. Därför vill försäkringsbolagen att det passerar minst ett år från det att vanprydnaden uppkom. När ett år har passerat kan försäkringsbolagen bedöma vanprydnaden och eventuellt lämna ersättning om du uppfyller alla krav. Det är inte alla vanprydnader som ersätts. Vissa försäkringsbolag ersätter inte vanprydnader som anses för små.

Läs igenom dina försäkringsvillkor för att ta reda på om din försäkring lämnar ersättning för vanprydnader, och när vanprydnaden tidigast kan bedömas.

Ärrtabell

Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell som tar hänsyn till ett antal olika faktorer. T ex vanprydnadens storlek, färg, placering och ålder på dig som skadelidande. De flesta försäkringsbolag använder sina egna ärrtabeller.

Utöver faktorerna ovan grundas ärrersättningen på försäkringens försäkringsbelopp. Ju högre försäkringsbelopp du har, desto högre ersättning får du. Tyvärr är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen lämnar för lite ersättning när det kommer till vanprydnade ärr. Detta beror på dåliga underlag och bristande kommunikation. Du kan även få ersatt fotokostnaden om du går till en fotograf för att ta ärrbilder. Kontrollera med försäkringsbolaget innan du tar dina bilder.

Vi på Folkets Ombud arbetar med ärrskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack