Vi sköter ditt ärende

Många skadedrabbade får för lite ersättning eller ingen ersättning alls, trots att de har rätt till det. Andra har inte tid, kraft eller kunskapen för att få rätt ersättning på egen hand. Därför finns vi. Vi hjälper tusentals människor i hela landet med deras försäkringsärenden och ser till att ersättningen blir rätt.

Tryggt, enkelt och korrekt

Vi kan hjälpa dig som blivit skadad och till exempel fått fysiska eller psykiska besvär, ärr, inkomstförlust eller kostnader. Våra kompetenta jurister och skadeombud kan hjälpa dig med allt från de mindre till de mest allvarliga skadorna. Genom att låta oss sköta ditt ärende kan du lägga din tid på annat samtidigt som du inte behöver oroa dig för att ersättningen blir för låg eller att du inte använt alla försäkringar.

Vi har stor kompetens inom försäkring och vi har hjälpt över 3000 människor. 9 av 10 våra kunder får ersättning och ersättningen som våra kunder får är också betydligt högre än för de som söker ersättning på egen hand.

Vårt arvode

Vi har utformat vårt arvode så att alla ska ha råd med vår tjänst. I de flesta ärenden begär vi en fast procentandel av den ersättning som vi skaffar dig. Detta innebär att om du mot förmodan inte erhåller ersättning så betalar du inget arvode till oss. I mer komplicerade ärenden kan vi behöva arbeta på ett mindre timarvode. Om du har råkat ut för en trafikskada kan försäkringsbolaget i vissa fall stå för vårt arvode.

Klicka här för att kontakta oss.

Vad kostar tjänsten?

Vi begär ett arvode om 500 kronor samt 5-15% av ersättningen vi skaffar dig. Vårt arvode har ett maxtak och desto högre ersättning du får, desto lägre blir arvodet i procent. Vi har en startkostnad på 490 kronor för att vi ska påbörja ditt ärende. 9 av 10 av våra kunder får ersättning, därför kan vi lämna en garanti: får du ingen ersättning betalar du endast startkostnaden. Du har också möjligheten att anlita oss på timarvode.

Kan vi hjälpa dig?

Svara på nedanstående frågor för att se om vi kan hjälpa dig

Vad kostar tjänsten?

Vi begär ett arvode om 1 500 kronor samt 17,5 % av ersättningen vi skaffar dig. Vårt arvode har ett maxtak och desto högre ersättning du får, desto lägre blir arvodet i procent. Vi har en startkostnad på 1 500 kronor för att vi ska påbörja ditt ärende. 9 av 10 av våra kunder får ersättning, därför kan vi lämna en garanti: får du ingen ersättning betalar du endast startkostnaden. Du har också möjligheten att anlita oss på timarvode.

Kan vi hjälpa dig?

Svara på nedanstående frågor för att se om vi kan hjälpa dig

Vad kostar tjänsten?

Vi begär ett arvode om 1 500 kronor samt 17,5 % av ersättningen vi skaffar dig. Vårt arvode har ett maxtak och desto högre ersättning du får, desto lägre blir arvodet i procent. Vi har en startkostnad på 1 500 kronor för att vi ska påbörja ditt ärende. 9 av 10 av våra kunder får ersättning, därför kan vi lämna en garanti: får du ingen ersättning betalar du endast startkostnaden. Du har också möjligheten att anlita oss på timarvode. I vissa ärenden kan försäkringsbolaget stå för vårt arvode och det blir då helt gratis för dig som skadedrabbad.

Kan vi hjälpa dig?

Svara på nedanstående frågor för att se om vi kan hjälpa dig

Vad kostar tjänsten?

En traditionell jurist har ett timarvode på cirka 2000 kronor, vilket vi anser är för dyrt. Vi kan driva ditt försäkringsärende till ett timarvode på 875 kronor. Vi förstår att det kan vara obekvämt med timpris. Därför kan vi komma överens om att vi alltid avstämmer med dig när en viss tid har gått eller att vi sätter ett maxtak på arvodet så att du alltid har koll på kostnaden.

Kan vi hjälpa dig?

Svara på nedanstående frågor för att se om vi kan hjälpa dig

Vad kostar tjänsten?

En traditionell jurist har ett timarvode på cirka 2000 kronor, vilket vi anser är för dyrt. Vi kan driva ditt försäkringsärende till ett timarvode på 875 kronor. Vi förstår att det kan vara obekvämt med timpris. Därför kan vi komma överens om att vi alltid avstämmer med dig när en viss tid har gått eller att vi sätter ett maxtak på arvodet så att du alltid har koll på kostnaden.

 

Kan vi hjälpa dig?

Svara på nedanstående frågor för att se om vi kan hjälpa dig

På grund av försäkringsbolagens preskriptionsregler kan vi tyvärr inte hjälpa dig om det gått mer än 5 år sedan skadan inträffade och du inte har anmält skadan.
För att vi ska kunna hjälpa dig krävs det att du har ett större ärr eller påtagliga fysiska eller psykiska besvär. Därför kan vi tyvärr inte hjälpa dig.
För att få ersättning från en försäkring krävs det att du hade en försäkring när skadan inträffade som täcker skadan. Om du är säker på att du inte hade en försäkring kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Om du är osäker på om du hade en försäkring vid skadetillfället rekommenderar vi att du ringer upp ditt försäkringsbolag och frågar. Visar det sig att du hade en försäkring är du välkommen att kontakta oss.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack