Ändra – överklaga beslut från försäkringsbolag

Publicerad

Är det möjligt att begära högre ersättning för medicinsk invaliditet eller sveda och värk om försäkringsbolaget fattat ett beslut?

Ja, det går att begära omprövning av medicinsk invaliditet samt sevärda och värk från försäkringsbolag enligt följande kortfattade generella sammanställning:

Ändra beslut under pågående skadereglering?

I det fall försäkringsbolaget under pågående skadereglering fattat ett beslut, det första, kan man begära en ny medicinsk bedömning. Det kan då vara en bra idé att man begär att ny medicinsk bedömning skall ske av annan medicinsk rådgivare.

Ändra beslut efter det att försäkringsbolaget tagit slutlig ställning?

Om man fått en bedömning och ett beslut och besvären väsentligt försämrats kan man begära omprövning och detta skall styrkas med journal eller läkarintyg.

Ändra beslut efter prövning bedömning i Trafikskadenämnden?

Bedömningar från Trafikskadenämnden kan ej omprövas så vida inte underlag av vikt undanhållits ärendet eller att ärendet behöver kompletteras.

Dessa möjligheter är omgärdade med begränsningar som man bör känna till för att nå framgång.

Du kan läsa mer om medicinsk invaliditet här.

Här finner du information om tabeller för medicinsk invaliditet.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack