Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Nackskada –
Kostnadsfri, gratis juridisk hjälp

Ring 010-1500535 eller anmäl din trafikskada här för omedelbar hjälp!

För att erhålla ersättning behöver ett trafikförsäkringspliktigt fordon, som en bil, truck, snöskoter, MC, moped eller liknande, vara involverat i trafikolyckan. Det är oväsentligt vem som vållade olyckan för att du ska ha rätt till ersättning.

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Nackskada, Whiplashskada eller pisksnärtskada är olika namn på skador som ofta uppkommer vid hastiga och kraftiga rörelser av huvudet. Nackskada kan uppstå vid trafikskada både i höga och låga farter samt vid krockar framifrån och bakifrån. Det är också vanligt förekommande med nackskador och whiplashskador i samband med olycksfall vid fallskador. När ditt huvud utsätts för en hastig rörelse liknande en pisksnärt och dina muskler och leder ej orkar hålla emot riskerar du att drabbas av en nackskada. Skador som ett resultat av nackbesvär som whiplash eller pisksnärt kallas Whiplash Associated Disorder och förkortas WAD.

Ett exempel på hur en röntgenbild för en nackskada kan se ut.

Symtom

  • Värk och stelhet i nacke
  • Värk i bakhuvud, armar, axlar och mellan skulderbladen
  • Känner dig yr
  • Upplever stickningar och domningar ut i armarna
  • En del människor upplever även huvudvärk och yrsel

Smärta och stelhet vid nackskada

Nackskada, ofta känd som whiplash, kan ha allvarliga konsekvenser för den drabbade. Sådana skador uppstår oftast till följd av plötsliga och kraftfulla rörelser av huvudet. Oavsett om det är en påkörning bakifrån, en bilolycka vid hög fart, eller en fallolycka, är skadan ofta detsamma, en kraftig påverkan på nacken, vilket kan leda till varaktiga besvär och smärta.

Denna skada kan inte bara påverka den fysiska hälsan utan kan även ha en psykologisk inverkan, vilket leder till sömnproblem, depression och ångest. Eftersom nacken är en central del av kroppens rörelseapparat kan skador här även påverka andra delar av kroppen, som skuldrorna och ryggen. Vidare kan smärtan begränsa en individs dagliga aktiviteter och minska livskvaliteten betydligt. Det är därför av yttersta vikt att söka medicinsk vård direkt efter att skadan upptäckts för att förhindra komplikationer och underlätta återhämtningen.

Vanliga symptom vid nackskador direkt efter olyckan

Besvär i nacken kan variera kraftigt mellan olika individer. De vanligaste symptomen inkluderar smärta och stelhet i nacken, värk i bakhuvudet, armar, axlar och skulderbladen.

Andra personer rapporterar om symtom som yrsel, stickningar och domningar ut i armarna. Det är inte ovanligt att vissa också upplever huvudvärk efter olyckan.

Dessutom kan en del individer uppleva en ökad känslighet för ljus och ljud, vilket kan påverka deras dagliga liv negativt. Det finns också de som märker av minnesproblem eller trötthet och koncentrationssvårigheter.

Vissa personer kan även bli lättirriterade eller känna sig mer nedstämda än vanligt. Detta understryker vikten av att noggrant övervaka och utvärdera symptom efter en olycka, då effekterna kan vara mer omfattande än vad som först upplevs.

Händelser som orsakar nackskada

Trafikolyckor

Ofta tänker man på trafikolyckor när man hör talas om nackskador, och med all rätt. En trafikolycka, särskilt en påkörning bakifrån, är en av de vanligaste orsakerna till sådana skador. Hastiga stopp eller kraftiga påverkningar vid kollision kan snabbt leda till skador på nacken, oavsett hastigheten vid kollisionen.

Fallskador

Fall från höjder, ojämna ytor, eller på is kan resultera i att huvudet och nacken utsätts för plötsliga och oväntade påfrestningar. Äldre individer är särskilt utsatta, men ett fall kan hända vem som helst.

Sport och fritidsaktiviteter

Sportaktiviteter, särskilt kontaktsporter som fotboll, hockey eller rugby, medför en ökad risk för skador på nacken. Oväntade taklingar, kollisioner eller ens hastiga rörelser kan leda till skador.

Våldshändelser

Tyvärr kan även våld, som överfall eller misshandel, vara en orsak till nackskador. En plötslig smäll mot huvudet eller ett stryptag kan snabbt leda till allvarliga skador.

Olyckor i hemmet eller på arbetsplatsen

Det kan vara så enkla saker som att slå i huvudet på en öppen kökslåda eller tyngre föremål som faller på en på arbetsplatsen. Även om dessa situationer kan tyckas banala, kan de leda till signifikanta nackskador.

Det är viktigt att komma ihåg att nackskador kan uppstå i många olika situationer. Oavsett hur skadan inträffade är det avgörande att snabbt söka läkarvård och, om det är relevant, juridiskt stöd.

Behandling och vård för att lindra smärta

Om du upplever smärta, stelhet eller något av de andra symptomen som nämnts, ska du söka vård direkt. Då diagnosmetoderna ofta är bristfälliga i Sverige blir även behandlingarna ofta resultatlösa. Det är därför viktigt att få en korrekt bedömning av skadan för att påbörja rätt behandling.

I vissa fall kan läkemedel behövas för att lindra smärta, och i andra kan fysioterapeutisk behandling vara nödvändig. Vid mer komplicerade skador kan ytterligare utredning eller till och med kirurgiska åtgärder vara nödvändiga.

Metoden att den skadade skall gå på terapi för att lära sig att lära sig att leva ett livslång lidande anser vi ovärdigt och som en effekt av brister inom sjukvården i Sverige. Nackskador kan både diagnostiseras och behandlas framgångsrikt utomlands! Vi vet hur och finns därför här för att hjälpa dig som ombud.

Kampen för rätt ersättning

Ett av de största problemen för många med en nackskada är kampen med försäkringsbolag. Det är inte ovanligt att bolag försöker undvika att betala ut full ersättning, eller i vissa fall, någon ersättning alls. Folkets Ombud arbetar tillsammans med Nackskadeförbundet för att säkerställa att alla som lider av en nackskada får den ersättning de förtjänar.

Vem täcker ersättning vid nackskada?

Om någon annan orsakat din skada i en trafikolycka, bör skadevållarens trafikförsäkring täcka dina skador. Har du själv orsakat skadan faller det på din egen trafikförsäkring. Många har även olycksfallsförsäkringar som kan täcka skador orsakade av exempelvis fall. Om du behöver juridisk hjälp kan ofta trafikförsäkringen täcka ombudskostnaden, vilket gör att du kan få hjälp kostnadsfritt.

Vikten av en korrekt medicinsk bedömning

Har du drabbats av en nackskada blir det ofta aktuellt med ersättning för medicinsk invaliditet. Med medicinsk invaliditet menas en kvarstående nedsättning av kroppsfunktionen. Ju större besvär man har desto högre ersättning får man. Det är därför viktigt att den medicinska bedömningen hos försäkringsbolaget blir korrekt.

Behovet av förbättrad diagnostik i Sverige

Folkets Ombud arbetar tillsammans med Nackskadeförbundet för att diagnostiken i Sverige skall förbättras. Idag kan oftast dessa skador bara fastställas med hjälp av undersökningsmetoder som finns att tillgå utomlands. Undersökningsmetoderna är dynamiks bildiagnostik, vilket innebär att den skadade rör på sig under genomlysningen och det är då man ser skadan. Det är i rörelse som skadan blir synlig. Folkets Ombud har kunskap om var du kan vända dig och vi ber dig kontakta oss för mer information. Du kan även kontakta Nackskadeförbundet.

Folkets Ombuds roll som stöd vid nackskada

För många som lider av en nackskada kan det vara en kamp att få rätt behandling, stöd och, inte minst, ersättning. Hos Folkets Ombud strävar vi efter att ge dig den hjälp och det stöd du behöver. Oavsett om det handlar om att säkra rätt medicinsk vård, hjälp med försäkringsbolag, eller bara rådgivning om dina rättigheter, är vi här för att assistera.

Kontakta oss som ditt juridiska ombud

Kontakta oss idag för att låta oss bli din juridiska företrädare. Med Folkets Ombud vid din sida kan du fokusera helhjärtat på din återhämtning, medan vi med expertis och engagemang ser till att dina rättigheter skyddas och att de juridiska aspekterna hanteras effektivt.

Vårt team är här för att säkerställa att du får den hjälp och det stöd du behöver i denna utmanande tid. Låt oss tillsammans se till att du kan blicka framåt med trygghet och försäkran.

Vanliga frågor och svar

Vad ska man göra om man har skadat nacken?

Om du misstänker att du har skadat din nacke, är det viktigaste att du söker medicinsk hjälp direkt. Detta hjälper inte bara i att få en snabb diagnos utan även i att undvika eventuell försämring av skadan. Efter att ha fått medicinsk vård kan juridiska aspekter, som ersättning, behöva beaktas. Kontakta oss på Folkets Ombud, där vi kan ge ytterligare råd och hjälpa dig att navigera genom processen med försäkringsbolag och andra berörda parter.

Vad händer om man skadar nacken?

Skador i nacken kan variera i svårighetsgrad, från milda stukningar till allvarliga frakturer eller diskbråck. Beroende på skadans omfattning kan man uppleva allt från övergående obehag till permanenta besvär. Långvariga skador kan leda till smärta, stelhet och neurologiska problem. För att minska risken för komplikationer och kroniska problem är det avgörande att snabbt söka rätt diagnos och behandling.

När ska man söka vård för ont i nacken?

Du bör söka vård direkt efter en olycka eller händelse där nacken kan ha skadats. Smärta, stelhet, domningar eller andra ovanliga symptom bör tas på allvar. Att snabbt få en professionell bedömning och adekvat behandling kan vara avgörande för återhämtningsprocessen och minska risken för långvariga problem.

Hur känns en nackskada?

Symptomen på en nackskada kan variera beroende på skadans art och omfattning. Många känner smärta och stelhet, men det kan även uppstå andra symptom som domningar, stickningar i armar och axlar, huvudvärk, ökad känslighet för ljus och ljud, samt yrsel eller balansproblem.

Vilka tecken kan tyda på rygg eller nackskada?

Förutom den uppenbara smärtan, speciellt vid rörelse, kan nedsatt rörlighet vara ett tecken på skada. Smärta som strålar ner i armar eller ben, svullnad eller blåmärken i området, svårigheter att hålla saker på grund av svaghet, eller balansproblem kan också vara indikationer på en skada. Om dessa tecken uppstår efter en olycka eller annan händelse bör medicinsk hjälp omedelbart sökas.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack