Medicinsk invaliditet Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Nackskada – Whiplashskada

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Nackskada, Whiplashskada eller pisksnärtskada är olika namn på skador som ofta uppkommer vid hastiga och kraftiga rörelser av huvudet. Nackskada eller Whiplashskada kan uppstå vid trafikskada i både i höga och låga farter samt vid krockar framifrån och bakifrån. Det är också vanligt förekommande med nackskador och whiplashskador i samband med olycksfall vid fallskador. När ditt huvud utsätts för en hastig rörelse liknande en pisksnärt och dina muskler och leder ej orkar hålla emot riskerar du att drabbas av en nackskada /whiplashskada. Skador som ett resultat av whiplash eller pisksnärt kallas Whiplash Associated Disorder och förkortas WAD.

Nackskada Röntgenbild

Symtom

  • Värk och stelhet i nacke
  • Värk i bakhuvud, armar, axlar och mellan skulderbladen
  • Känner dig yr
  • Upplever stickningar och domningar ut i armarna
  • En del människor upplever även huvudvärk och yrsel

Ersättning vid nackskada /whiplashskada

Om en annan person orsakar dig skada i en trafikolycka är det skadevållandes trafikförsäkring som ska ersätta dina skador. Om du själv orsakar dina egna skador i en trafikolycka är det din trafikförsäkring som är ansvarig. Många människor täcks även av olycksfallsförsäkringar som också kan ersätta skadorna till följd av ett olycksfall som till exempel en fallskada. Vill du ha juridisk hjälp gällande personskada till följd av en trafikolycka ersätter trafikförsäkringen vanligtvis kostnaden för ombud vilket gör att våra tjänster blir kostnadsfria för dig.

Har du drabbats av en nackskada /whiplashskada blir det ofta aktuellt med ersättning för medicinsk invaliditet. Med medicinsk invaliditet menas en kvarstående nedsättning av kroppsfunktionen. Ju större besvär man har desto högre ersättning får man. Det är därför viktigt att den medicinska bedömningen hos försäkringsbolaget blir korrekt.

Många människor som drabbats av nackskada /whiplash får aldrig en tydlig diagnos av sin läkare. På grund av att man inte fått någon diagnos blir många människor nekade ersättning eller får för lite i ersättning från sina försäkringsbolag. Det är därför mycket viktigt att du besöker en kompetent läkare som kan genomföra en utförlig undersökning och som förhoppningsvis kan ställa en diagnos. Kan ingen diagnos ställas är det viktigt att du ber att läkaren att utförligt dokumentera dina besvär i journalerna. Det händer att personer med WAD symptom klassas som kverulanter och ges en psykiskt diagnos enligt principen är det inte somatiskt (läkaren hittar inget med tillgänglig bilddiagnostik) så måste det vara psykiskt.

Folkets Ombud arbetar tillsammans med Nackskadeförbundet för att diagnostiken i Sverige skall förbättras. Idag kan oftast dessa skador bara fastställas med hjälp av undersökningsmetoder som finns att tillgå utomlands. Undersökningsmetoderna är dynamiks bildiagnostik, vilket innebär att den skadade rör på sig under genomlysningen och det är då man ser skadan. Det är i rörelse som skadan blir synlig. Folkets Ombud har kunskap om var du kan vända dig och vi ber dig kontakta oss för mer information. Du kan även kontakta Nackskadeförbundet.

Samband

Försäkringsbolagen nekar många med nackskada /whiplashskada ersättning på grund av att samband mellan besvär och skada saknas. Detta kan vara på grund av att du ej uppsökt sjukvård direkt efter olyckan eller att du uppsökt sjukvård men att det inte står något om dina nackbesvär i journalerna. Du bör därför alltid uppsöka sjukvård direkt efter en olycka och få dina besvär dokumenterade i journalerna. Det är också mycket viktigt att du fortsätter uppsöka vård för dina nackbesvär även efter olyckan. Ta aldrig för givet att dina besvär kommer att försvinna! Försäkringsbolagen kan även neka samband då skadan inte går att diagnostisera med teknik den teknik som finns i Sverige idag. Symptomen, i brist på somatisk diagnos. blir då istället psykisk utan att det kan finns relevanta underlag, såsom nämnts ovan.

Vi på Folkets Ombud arbetar med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

Behandling

Då diagnosmetoderna ofta är bristfälliga blir även behandlingarna ofta resultatlösa. Beroende på vilken nackskada man har kan behandlingarna vara olika. Folkets Ombud menar att alla skador går att behandla om rätt diagnosmetod används och att WAD går ytterst går att åtgärda med operation. Metoden att den skadade skall gå på terapi för att lära sig att lära sig att leva ett livslång lidande anser vi ovärdigt och som en effekt av brister inom sjukvården i Sverige. WAD skador både kan diagnostiseras och behandlas framgångsrikt utomlands! Vi vet hur.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack