Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Kränkning

Med kränkning menas ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära. Kränkning regleras i enlighet med skadeståndslagen, och ersättning för kränkning blir många gånger aktuellt vid överfall. Kränkning är en ersättning som utbetalas i form av ett skattefritt engångsbelopp.

Om du ska få ersättning för kränkning måste det uppstått en attack mot din personliga integritet. Om du handlat oaktsamt genom att starta ett bråk som leder till att din personliga integritet kränks kan du helt och hållet mista allt eller en del av ersättningen som du skulle fått för kränkning.

När kränkning skall bedömas säger skadeståndslagen att följande omständigheter skall väga in:

1) haft förnedrande eller skändliga inslag,

2) varit ägnat att framkalla rädsla för liv eller hälsa,

3) riktat sig mot en person som har svårigheter att värna sin egen integritet,

4) inneburit missbruk av beroende- eller förtroendeställning, eller

5) varit ägnat att väcka allmän uppmärksamhet. Vidare ses generellt sexualbrott och grova våldsbrott som grövre kränkningar. Även upprepade handlingar föranleder ofta att kränkningen ses som grövre.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack