Olycksfall och sjukdom

Varje år råkar hundratusentals svenskar ut för olycksfall. Vanliga typer av olycksfall är fall- och halkolyckor. Även överfall och trafikskador klassas som olycksfall. En majoritet av dessa täcks av en olycksfallsförsäkring som man kan erhålla ersättning ifrån.

I försäkringssammanhang definierar man ett olycksfall som “En plötslig, oförutsedd och yttre händelse som orsakar skada”. Försäkringsbolagen lägger stor tyngd på denna definition och nekar många människor ersättning då skadehändelsen inte stämmer överens med definitionen av ett olycksfall. Ett fästingbett klassas som ett olycksfall då händelsen är plötslig, oförutsedd och yttre. Däremot är ett diskbråck många gånger inte klassat som olycksfall då det många gånger saknas en yttre händelse.

Det är mycket vanligt att man omfattas av en olycksfallsförsäkring. Människor i åldern 1-25 omfattas vanligtvis av en barnförsäkring som alltid innehåller skydd vid olycksfall. En del hemförsäkringar och reseförsäkringar kan även innehålla skydd vid olycksfall. Drabbas du av ett olycksfall till exempel i trafiken finns det oftast en trafikförsäkring som är ersättningsbar. Drabbas du av ett olycksfall i arbetet skall det finnas en försäkring som täcker olycksfall under arbetstid.

Ersättningar

En typisk personförsäkring som omfattar olycksfall lämnar vanligtvis ersättning vid medicinsk invaliditet (kvarstående besvär), kostnader och vanprydande ärr. Vissa olycksfallsförsäkringar lämnar även ersättning för sveda och värk och inkomstförlust. Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. För att ta reda på exakt vad dina försäkringar innehåller för skydd och vad de lämnar för ersättning, behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.

Nekad ersättning

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan olycksfallet och dina kvarstående besvär. De menar att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan och vill därför inte lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger mellan kvarstående besvär och olyckan. Denna bedömning är vanlig om du inte uppsökt sjukvård omgående efter olyckan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter din olycka.

För att undvika ovanstående situation är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård efter en olycka, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med olycksfall och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi hjälper dig.

Sjukdom

I försäkringsvärlden är ordet sjukdom ett brett begrepp som innefattar många olika typer av besvär. Det kan vara allt från led- och tarmbesvär till psykiska sjukdomar som depression och ångest.

För att få ersättning för en sjukdom måste du täckas av en försäkring som täcker just den sjukdomen du lider av. Ersättningar det vanligtvis blir tal om vid sjukdom är bland annat ersättning för medicinsk invaliditet. Det finns ett fåtal försäkringar som täcker sjukdomar.

Det är viktigt att poängtera att om du till exempel drabbas av en sjukdom på grund av ett olycksfall så räknas det som ett olycksfall och inte en sjukdom. Vilket betyder att du inte kan få ersättning för sjukdomen från din sjukdomsförsäkring. Samma gäller om du till exempel får en sjukdom på grund av en trafikolycka. Då är det trafikförsäkringen du ska vända dig till då sjukdomsförsäkringen inte ersätter trafikskador.

Barnförsäkring

En barnförsäkring innehåller alltid skydd vid olycksfall, men många barnförsäkringar innehåller även skydd för sjukdom. Barnförsäkringen gäller vanligtvis tills man är 25 år och kan ge ett bra skydd mot sjukdomar. Barnförsäkringen täcker dock ej medfödda sjukdomar, eller vanligt förekommande sjukdomar som t ex dyslexi.

Diagnosförsäkring och vuxen sjukdomsförsäkring

I vuxen ålder finns det endast ett fåtal försäkringar som täcker sjukdomar. Diagnosförsäkring är en sådan försäkring som lämnar ersättning vid vissa typer av sjukdomsdiagnoser t ex hjärtbesvär och cancer. Många försäkringsbolag kallar sina försäkringar för sjukdomsförsäkringar men det är oftast ett fåtal specificerade sjukdomar som försäkringen faktiskt täcker. Notera att en sjukförsäkring inte är en sjukdomsförsäkring.

Kom ihåg att alltid uppsöka sjukvård så fort du misstänker att du lider av en sjukdom. Du riskerar annars att gå miste om ersättning du eventuellt kan ha rätt till!

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med sjukdomar och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack