Medicinsk invaliditet Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Gradering av medicinsk invaliditet

För att fastställa en medicinsk invaliditetsgrad följer försäkringsbolagen en gemensam tabell. Tabellen används som riktlinje för att kunna sätta en så korrekt bedömning som möjligt som skall motsvara dina besvär. Bifogade tabeller används för få en riktlinje kring bedömningen. Således är det ingen exakt vetenskap utan måste fortfarande bedöms från fall till fall med tabellen som ett hjälpmedel.

 

Här nedan finner du gällande tabellverk avseende sjukdomar och olyckor:
http://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack