Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Våra specialister
på trafikskador

Ett ärende

Kontakta oss

16 november, 2022

Besvär efter Covid vaccination

Arbetsskada

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Råkar man ut för en olycka eller blir sjuk under arbetstid, eller till och från arbetet, kan det klassas som en arbetsskada. Utöver den ersättning som Försäkringskassan kan lämna, kan du även vara berättigad till ersättning från försäkringar som täcker skadan.

Om man färdades i eller skadades av, som t.ex. gående av ett trafikförsäkringspliktigt fordon, som bil, lastbil, MC, moped, snöskoter, truck, fyrhjuling et.c. skall ersättning vanligtvis utgå från fordonets trafikförsäkring. Vanligtvis har man då även rätt till ett kostnadsfritt juridiskt ombud då ärendet klassas som en trafikskada. Läs mer här!

Ersättning lämnas då i enligt med Trafikskadelagen, vilket innebär att t.ex. ersättning för inkomstförlust lämnas full ut och inte bara till 80%.

Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. Det innebär att du kan få ersättning från både dina privata försäkringar och från försäkringarna via arbetet. Har du till exempel råkat ut för ett olycksfall under arbetstid, kan du vara berättigad till ersättning från både privata olycksfallsförsäkringar och försäkringar via arbetet. För att ta reda på vad dina försäkringar ersätter och ger för skydd behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.

Afa Försäkring – TFA och AGS

Om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal är du med störst sannolikhet försäkrad för arbetsskador hos Afa Försäkring. Afa’s försäkringar ger skydd vid både olycksfall och sjukdom, med sjukdom innefattas även förslitning.

TFA står för ’Trygghetsförsäkring vid arbetsskada’ och kan lämna ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, sveda och värk, kostnader och för vanprydnader som till exempel ärr.

AGS står för ’Avtalsgruppsjukförsäkring’ och kan lämna en begränsad ersättning vid arbetsskador som orsakar inkomstförlust. AGS försäkringen ersätter 10% av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Problematik och samband

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan din skada och dina besvär. Bolaget menar att dina besvär kan bero på något annat än själva sjukdomen eller olyckan, och vill därför inte ersätta dig. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motivering att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård på en gång efter arbetsskadan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att skadan inträffat.

För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en arbetsskada, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med arbetsskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

Processen i en arbetsskada

De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön som är 80% av vanlig lön.

Där efter ersätter Försäkringskassan 80 % av den förutbestämda dagsersättningen,  vilket ofta inte räcker för att täcka den vanliga arbetsinkomsten. Här kan Afa eller annan försäkring träda in och ersätta inkomstförlusten.

Tyvärr väljer Försäkringskassan ofta att efter 180 dagar utförsäkra den skadade. Detta trots att det enligt regelverket skall fortsätta att lämna ersättning i det fall det finns en rehabiliteringsplan som styrker att den skadade kan återgå till arbetet inom ytterligare en 180 dagars period.

Försäkringskassan kan besluta om sjukersättning i det fall den skadade inte kan återgå till något arbete. Även här gäller samma ersättningsnivå efter dag 14. Se ovan. På senare tid har Försäkringskassan börjat granska äldre sjukersättningsbeslut och häva dessa, med stoppade utbetalningar som följd. Läs mer på: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/sjuk_minst_1_ar/sjukersattning

Om man bedöms att ej kunna återgå till något arbete kan man få livränta.

Grundprincipen är att vis arbetsskador skall Afa se till att fylla på ersättningen från Försäkringskassan för att minimera inkomstförlusten. Läs mer genom att klicka här.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack