Medicinsk invaliditet

Arbetsskada

Råkar man ut för en olycka eller blir sjuk under arbetstid, eller till och från arbetet, kan det klassas som en arbetsskada. Utöver den ersättning som Försäkringskassan kan lämna, kan du även vara berättigad till ersättning från försäkringar som täcker skadan.

Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. Det innebär att du kan få ersättning från både dina privata försäkringar och från försäkringarna via arbetet. Har du till exempel råkat ut för ett olycksfall under arbetstid, kan du vara berättigad till ersättning från både privata olycksfallsförsäkringar och försäkringar via arbetet. För att ta reda på vad dina försäkringar ersätter och ger för skydd behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.

Afa Försäkring – TFA och AGS

Om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal är du med störst sannolikhet försäkrad för arbetsskador hos Afa Försäkring. Afa’s försäkringar ger skydd vid både olycksfall och sjukdom, med sjukdom innefattas även förslitning.

TFA står för ’Trygghetsförsäkring vid arbetsskada’ och kan lämna ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, sveda och värk, kostnader och för vanprydnader som till exempel ärr.

AGS står för ’Avtalsgruppsjukförsäkring’ och kan lämna en begränsad ersättning vid arbetsskador som orsakar inkomstförlust. AGS försäkringen ersätter 10% av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Problematik och samband

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan din skada och dina besvär. Bolaget menar att dina besvär kan bero på något annat än själva sjukdomen eller olyckan, och vill därför inte ersätta dig. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motivering att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård på en gång efter arbetsskadan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att skadan inträffat.

För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en arbetsskada, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med arbetsskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack