Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Olycksfall

Varje år råkar hundratusentals svenskar ut för olycksfall. Vanliga typer av olycksfall är fall- och halkolyckor. Även överfall och trafikskador klassas som olycksfall. En majoritet av dessa täcks av en olycksfallsförsäkring som man kan ha rätt att få ersättning ifrån.

I försäkringssammanhang definierar man ett olycksfall som ”En plötslig, oförutsedd och yttre händelse som orsakar skada”. Försäkringsbolagen lägger stor tyngd på denna definition och nekar många människor ersättning då skadehändelsen inte stämmer överens med definitionen av ett olycksfall. Ett fästingbett klassas som ett olycksfall då händelsen är plötslig, oförutsedd och yttre. Ett diskbråck klassas inte som olycksfall då det många gånger saknas en yttre händelse.

Det är mycket vanligt att man omfattas av en olycksfallsförsäkring. Människor i åldern 1-25 omfattas vanligtvis av en barnförsäkring som alltid innehåller skydd vid olycksfall. En del hemförsäkringar och reseförsäkringar kan även innehålla skydd vid olycksfall. Drabbas du av ett olycksfall i trafiken finns det oftast en trafikförsäkring som kan vara ersättningsaktuell. Drabbas du av ett olycksfall i arbetet ska det finnas en försäkring som täcker olycksfall under arbetstid.

Ersättningar

En personförsäkring som omfattar olycksfall lämnar vanligtvis ersättning vid medicinsk invaliditet (kvarstående besvär), kostnader och vanprydande ärr. Vissa olycksfallsförsäkringar lämnar även ersättning för sveda och värk och inkomstförlust. Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. För att ta reda på vad dina försäkringar innehåller och vad de lämnar ersättning för, behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.

Nekad ersättning

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan olycksfallet och kvarstående besvär du har. Det som används som argument är att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan, och därför vill de inte lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolaget nekar dig ersättning med motivering att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård snarast efter olyckan eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter din olycka.

För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med olycksfall och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack