Bedömning av medicinsk rådgivare

Publicerad

Bedömningen av den medicinsk rådgivaren är att det var lindrig krockvåld vid trafikolyckan som sannolikt ej kunnat ge upphov till personskadorna.

Försäkringsbolagen använder sig av medicinska rådgivare för att bedöma rätten till ersättning. Dessa bedömningar är ifrågasatta av många då försäkringsbolagen i större grad lutar sig med deras beslut, än de läkarintyg som den skadade inkommer med. Den medicinske rådgivaren har heller inte träffat den skadade. Det sker att vi får bedömningar som vi kraftigt vänder oss mot. Det händer även att den medicinske rådgivaren uttalar sig inom områden där vi bedömer att kompetens kan vara otillräcklig.

I nedan svar till försäkringbolaget i ett skadeärende, har den medicinske rådgivaren angivit att krockvåldet varit lindrig och därför sannolikt ej kunnat ge upphov till personskadorna. Vi bad om en omprövning av den medicinske rådgivaren och då hade den tekniska utredaren på försäkringsbolaget tillstyrk att det fanns tillräckligt krockvåld. Trots detta vidhåller den medicinske rådgivaren sin bedömning att krockvåldet var lindrig.

Se vårt svar nedan.

Det framstår som oerhört märkligt att den medicinske rådgivaren anger att det sannolikt varit frågan om ett lindrigt krockvåld.

  1. Olyckan inträffar på motorvägen och vår klient framför en personbil som blir påkörd av en tung lastbil.
  2. Bilen är inte lönsam att reparera utan blir inlöst för 60 000 kr.
  3. Det anförs att det faktum att krockkuddarna inte har löst ut talar för ett lindrigt krockvåld. Sensorerna som ger signal för att dessa ska utlösas är belägna framför allt i fronten, och påverkas inte vid en påkörning i bakre delen av bilen. Den senare är inte heller byggd för att deformeras vid en påkörning (till skillnad från fronten), då det inte är önskvärt att bränsletanken skall deformeras/börja läcka.

Eftersom bilen har lösts in av er torde det finnas fotografier och en skadevärdering som vi vill att ni lägger till den medicinska utredningen, samt sänder kopior av till oss. Vi vill även ha en kopia av den skadeanmälan som åberopas i utlåtandet.

När ett ärende utvecklas på detta sätt gäller det att begära ny prövning med annan medicinsk rådgivare. Nästa instans är Trafikskadenämnden och slutligen stämning i domstol. Vår förhoppning är dock att vi får en korrekt bedömning i ärendet utan att extra dessa åtgärder behöver vidtagas.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack