Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Vi sköter ditt ärende

Många skadedrabbade är missnöjda med ersättningen från försäkringsbolag. Det händer att ingen ersättning lämnas alls, trots att den skadelidande har rätt till det. Som skadad har man kanske inte kraft, kunskap eller tid för att få rätt ersättning på egen hand. Därför finns vi. Vi har stor erfarenhet av hur försäkringsbolagens skadereglering går till och vi  hjälper 100-tals klienter varje år i hela landet med deras försäkringsärenden och ser till så att ersättningen blir rätt.

Vilka kan vi hjälpa?

Vi kan hjälpa dig som blivit skadad och till exempel fått fysiska eller psykiska besvär, ärr eller drabbats av exempelvis inkomstförlust eller kostnader till följd av olyckan. Våra kompetenta juridiska ombud kan hjälpa dig med alla typer av skador oavsett grad. Vi har stor erfarenhet av skadereglering och handlägger hundratals ärenden varje år. Vi kan hjälpa dig som inte har påbörjat ditt ärende, om du redan har ett pågående ärende eller om du är missnöjd med den ersättningen du erhållit från försäkringsbolaget.

Om du har drivit ett försäkringsärende på egen hand och är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan vi granska ditt försäkringsbolags beslut och därefter bedöma om det är rimligt eller om vi anser att detta bör överklagas.

Tryggt, enkelt och korrekt

Genom att låta oss sköta ditt ärende kan du fokusera lägga din rehabilitering samtidigt som du är förvissad om att du kommer att erhålla rätt ersättning. Vi är specialiserade på försäkringsrätt och kan gällande försäkringsvillkor, lagar och försäkringsmedicin för att nämna någr exempel. Vi har genom åren företrätt tusentals personer. Vi kan både se till att rätt underlag tillförs ärendet och vi kan bedöma om ersättningen är rimlig. Om vi bedömer att ersättningen är för låg från försäkringsbolaget kan vi begära en ny prövning.

Vårt arvode

Trafikskada: Vid trafikskador är det i första hand försäkringsbolaget som står för vårt arvode. Vår tjänst är då kostnadsfri för dig som kund och ersättning betalas direkt ut till dig från försäkringsbolaget. Vi tar inte ut någon provision på ersättningarna som utbetalas.

Övriga skador: Vi har utformat vårt arvode så att alla ska ha möjlighet att ta del av vår tjänst. I de flesta ärenden begär vi en procentandel om 17,5% av den ersättning som du erhåller genom vårt arbete. Detta innebär att om du inte skulle få ersättning så betalar du inget mer än en startkostnad om 1 500 Kr eller 3 000 Kr oavsett hur mycket tid vi lägger ned på ditt ärende. I mer komplicerade ärenden och överklaganden arbetar vi på ett timarvode. Se våra villkor under Om oss. I om beslut fattats av försäkringsbolaget kan den första åtgärden vara en Second Opinion. Läs mer om det under fliken i vårt Infocenter.

Klicka här för att kontakta oss.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack