Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Vi sköter ditt ärende

Många skadedrabbade är missnöjda med ersättningen från försäkringsbolag. Det händer att ingen ersättning lämnas alls, trots att den skadelidande har rätt till det. Som skadad har man kanske inte kraft, kunskap eller tid för att få rätt ersättning på egen hand. Därför finns vi. Vi har mycket stor erfarenhet av hur försäkringsbolagens skadereglering och vi  hjälper 100-tals klienter varje år i hela landet med deras försäkringsärenden och ser till att ersättningen blir rätt.

Vilka kan vi hjälpa?

Vi kan hjälpa dig som blivit skadad och till exempel fått fysiska eller psykiska besvär, ärr, inkomstförlust eller kostnader. Våra kompetenta skadeombud kan hjälpa dig med alla typer av skador oavsett grad. Vi har stor erfarenhet av skadereglering och handlägger hundratals ärenden varje år. Vi kan hjälpa dig som inte har påbörjat ditt ärende, om du redan har ett pågående ärende eller om du är missnöjd med ersättningen från försäkringsbolaget.

Om du har drivit ett försäkringsärende på egen hand och är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan vi granska ditt beslut och därefter bedöma om det är riktigt eller om vi anser att beslutet bör överklagas.

Tryggt, enkelt och korrekt

Genom att låta oss sköta ditt ärende kan du lägga din tid på annat som tex rehabilitering samtidigt som du inte behöver oroa dig för att ersättningen blir för låg eller att du inte använt alla försäkringar som du kan få ersättning ifrån. Vi är specialiserade på försäkringsrätt och kan gällande försäkringsvillkor, lagar och försäkringsmedicin för att nämna någr exempel. Vi har hjälpt över 3000 människor och 9 av 10 våra kunder får ersättning. Våra kunder får sannolikt högre ersättning för sin skada än för de som söker ersättning på egen hand. Vi kan både se till att rätt underlag tillförs ärendet och vi kan bedöma om ersättningen är korrekt. Om vi bedömer att ersättningen är för låg från försäkringsbolaget begär vi omprövning.

Vårt arvode

Trafikskada: Vid trafikskador är det i första hand försäkringsbolaget som står för vårt arvode. Vår tjänst är då kostnadsfri för dig som kund och vi tar inte ut någon provision på ersättningarna som utbetalas till den skadade.

Övriga skador: Vi har utformat vårt arvode så att alla ska ha möjlighet att ta del av vår tjänst. I de flesta ärenden begär vi en procentandel om 17,5% av den ersättning som vi skaffar dig. Detta innebär att om du inte skulle få ersättning så betalar du inget mer än en startkostnad om 1 500 Kr eller 3 000 Kr oavsett hur mycket tid vi lägger på ditt ärende. I mer komplicerade ärenden och överklaganden arbetar vi på ett timarvode. Se våra villkor under Om oss

Klicka här för att kontakta oss.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack