Skada på semesterresa

Publicerad

Hej! Jag har skadats på semesterresa i Italien. Då jag sov bröt jag på något sätt mitt finger och nu vill försäkringsbolaget inte ersätta skadan från min olycksförsäkring.

Tack för ditt mail. För att en skada skall definieras som en olycka så krävs att det skall vara en yttre, plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringsbolaget bedömer inte att dessa krav uppfylls. Hade du halkat på ett golv så hade det nog bedömts som olycka. Att tänka på då man är utomlands på semester är att se till att få med kopia på journal från läkarbesök, oavsett vilket språk det är, samt kvitton på alla utlägg. Försäkringskassan bör täcka dessa kostnader vid hemkomst men de kan ha en handläggningstid på flera månader.

För att få ersättning för ny resa eller delar av resan ersatt krävs att läkaren på plats skriftligen ordinerat vila på rummet.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack