Bristfällig ersättning för personskada med E-Scooter eller E-cykel

Publicerad

Vad gäller för försäkring vid personskada me E-scooter?

Under den senaste tiden har s.k. E-Scooters börjat dyka upp i allt fler städer i Sverige.

En intressant fråga är vilka ersättningsregler som gäller vid en olycka med en E-Scoooter eller en el-cykel om inget trafikpliktigt fordon varit inblandat. Skillnaden mellan dessa fordom och en vanlig cykel är att de enklare accelererar och kommer upp i högre hastigheter än en genomsnittlig cyklist. Det innebär förändringar trafikrytmen och E-Scootern framförs tyvärr ofta på trottoarer och torg, i strid med gällande trafikordning. Varken E-Scootern eller el-cykeln är försäkringspliktiga fordon, till skillnad från en t.ex. en moped. Det innebär att ersättning för personskada ej utgår enligt Trafikskadelagen och ingen ersättning utgår om inte försäkring tecknats på frivillig basis.

Vad vi kan utläsa av de användarvillkor som finns tillgängliga tillhandhåller uthyraren ingen ansvarsförsäkring för föraren och tredje part.Vi har begärt men ej fått svar från ett av bolagen.

För försäkringspliktiga fordon t.ex. moped, gäller vid personskada att ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust, medicinsk invaliditet samt ärr kan utgå.

Det finns två huvudområden som bör beaktas. Föraren skadas vi en olycka eller en tredje person skadas genom E-Scooterns framfart.

I det fall som E-Scooterns förare skadas kan ersättning endast utgå från försäkring som tecknats på frivillig basis. Det kan vara en barn och ungdomsförsäkring, olycksfall genom hemförsäkring eller annan olycksfallsförsäkring.

Om tredje person skadas, blir t.ex. påkörd, som ej är vållande, måste denne ha eget försäkringsskydd för att få ersättning. Ersättning kan sannolikt ej lämnas från förarens försäkring. Det som återstår för den skadade är att begära ersättning från föraren personligen och då gäller det att bevisa att föraren varit vårdslös. Om inte föraren accepterar en uppgörelse återstår stämning i domstol.

 

Vår bedömning är att lagstiftningen bör ses över och att El-cyklar och E-Scooters bedöms som trafikförsäkringspliktiga.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack