Utförsäkrad efter trafikskad?

Publicerad

Försäkringskassan vill utförsäkra mig nu efter bara sex månader. Jag är fortfarande sjukskriven av min läkare på vårdcentralen som menar på att jag kommer att vara sjukskriven ett bra tag till. Vad är detta för beslut, verkar helt snurrigt?

Tyvärr så har Försäkringskassan sedan flera år tillbaka skärpt kraven för att man skall få ersättning från dem. Principen är att de efter sex månader prövas om man bedöms kunna utföra något som helst arbete, inklusive subventionerade och skyddade. Om det finns en plan för att kunna återgå till det arbete man hade före olyckan så skall hänsyn tas och ersättning kan fortsatt utgå. Vad gäller planen för att kunna återgå till det arbete man hade före olyckan, så blir det allt vanligare att Försäkringskassan inte tar hänsyn till det.

Vi kan även konstatera att bedömningarna variera från kontor till kontor hos Försäkringskassan.

Det som då gäller när man blir utförsäkrad är att man skall ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. D.v.s. att man anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är inte ovanligt att Arbetsförmedlingen då protesterar, då man bedömer att personen i fråga är i för dåligt skick för att kunna utföra något arbete över huvud taget. Då är ett samordningsmöte en utväg för att komma vidare i ärendet. Vid det skall representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt andra personer medverka.

Även vad gäller sjuk eller aktivitetsersättning har kraven ökat. Se Faktaruta från Sydsvenska Dagbladet måndagen den 8:e april 2019.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack