Påkörd av bil, men ägaren anmäler inte skadan.

Publicerad

Påkörd av bil, men den som körde bilen vägrar att anmäla händelsen till försäkringsbolaget, så de vill inte ta upp ärendet.

Vad gör jag?

 

Hej

Detta är tyvärr inte en helt ovanlig situation. Om man som oskyddade trafikanter blev påkörd av en bil, så är det bilens trafikförsäkring som ska vi ersätta eventuella personskador. Detta gäller oavsett vem som varit vållande. Ersättning för materiella skador på till exempel en cykel skall lämnas om bilen är vållande.

För att man som skadad skall få ersättning måste bilägaren anmäla skadan till försäkringsbolaget, samt ange vem som skadats vid trafikhändelsen. Om så inte sker behandlar vanligtvis försäkringsbolaget inte skadan och lämnar ingen ersättning.

Detta har tyvärr inneburit att många skadade i trafiken inte har fått ersättning för sina skador. På senare tid har vi noterat att en del försäkringsbolag handlägger ärendena och betala ut ersättning I ditt fall personer som skadats, själv lämnat in en anmälan med stöd av en polisrapport. Vi har vid ett antal jag trafikhändelser tyvärr konstaterat att polisrapporterna varit undermåliga och vissa fall, till och med skrivit fel registreringsnummer. Det har inneburit att man med stor svårighet kan hitta ägaren till fordonet. Så man ska vara noga och läsa igenom det polisen har skrivit! Se även till att ni har uppgifter på eventuella vittnen vid olyckan som i efterhand kan kontaktas.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack