Hur påverkas handläggningen av trafikskador av Corona pandemi (COVID-19)?

Publicerad

Corona pandemin har satt stora spår i samhället världen över. Arbetsförhållanden ändras och många blir tyvärr permitterade eller blir arbetslösa. Den fråga vi ställt oss är hur påverkas handläggning av trafikskador av Corona pandemi (COVID-19)

För arbetskapaciteten på Folkets Ombud innebär det i princip inga förändringar då vi har sedan tidigare väl inarbetade rutiner gällande hemarbete.

För försäkringsbolagens kan det innebära nya sätt att arbeta. Det kan innebära att man inte vid arbete i hemmet har tillgång till all information man behöver för att kunna handlägga ett ärende. Det kan innebära att under Corona pandemin så kan svarstiderna från försäkringsbolagen bli längre.

Som skadad kan det innebära att man ställs in för ökade utmaningar.

  • Det kan i den nuvarande situationen ta längre tid att få läkarbesök och intyg utfärdade av läkare då dessa är hårt belastade och väntetiderna ökar. 
  • Operationer blir uppskjutna vilket innebär att det kan ta längre tid innan man kommer i arbete samt att slutbedömningar av bestående besvär skjuts på framtiden.
  • Då man ej kan besöka läkare och få sina skador bekräftade kan det svårare att styrka kontinuerlig vårdprocess. D.v.s. att skadan från olyckstillfället består. Om man ej kan styrka en kontinuerlig vårdprocess kan det innebära att bedömning blir att besvären ej har samband med olyckan och ersättning uteblir.
  • Om man blir ordinerad att göra sjukgymnastiken själv hemma kan även det leda till att den kontinuerliga vårdprocessen kan ifrågasättas. Därför bör man kunna styrka att man ordinerats att utföra gymnastiken hemma.
  • Man har som skyldighet som skadad att försöka minimera skadan. Med långa väntetider och en haltande arbetsmarknad kan det bli svårt.
  • Det kan bli extra besvärligt att söka nya arbeten. Speciellt i branscher som påverkats av pandemin som restaurang, hotell, flyg etc. 

Ett begrepp som flitigt används är hur situationen varit skadan förutom. D.v.s. hur hade situationen för den skadade varit om skadan ej inträffat.

Om man t.ex. arbetat inom ett yrke där man med anledning av Corona pandemin blivit permitterad och kanske till och med avskedad, så kan ersättning för inkomstförlust ifrågasättas. Försäkringsbolaget kan hävda att skadan förutom hade den skadade varit arbetslös och därmed endast fått den ersättning som Arbetsförmedlingen ersätter.

Ersättning från Arbetsförmedlingen är högst 20 000 kr per månad.

Om man är skada bör man ta ovan i åtanke för att kunna styrka rätt till ersättning. Generellt gäller att man som skadan har bevisbördan för att styrka att besvären har samband med olyckan samt att ersättningarna är relevanta.

Förhoppningen är att pandemin drar över och att situationen återgår till den normala.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, klicka här!

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack