Är man tvungen att tillkalla polis vid trafikolycka? 10 tips!

Publicerad

Är man tvungen att tillkalla polis vid trafikolycka? Vid en trafikolycka ställs man inför en situation man kanske inte varit med om för ut.  Men vad gäller?

 

Så vad skall man göra? Man är inte tvungen att tillkalla Polis men vi rekommendera att man gör det i det fall man känner sig osäker. Situationen kan bli hotfull och då är Polisen bra att ha på plats. Nedan har vi sammanställt en lathund som kan vara till hjälp.

 1. Stäm av skadeläget hos passagerarna i ditt eget fordon. Om någon skadad som behöver eller misstänks behöva vård, ring 112 och be ambulans och polis komma till platsen.
 2. Om möjligt gå ur bilen, se upp för andra fordon i rörelse runt dig och gör samma åtgärd gällande skadeläget gällande personer i det andra fordonet. Oavsett vem som kan vara vållande är det viktigt att man behåller lugnet. Det är ovanligt att någon uppsåtligen skapar en trafikolycka.
 3. Ta bilder på situationen med fordonen och miljön runt omkring för framtida dokumentation.
 4. Fatta beslut om du känner dig osäker i situationen och och tillkalla i så fall Polis
 5. Bedöm om det går att flytta på fordonen om
  • de står i vägen
  • det går att göra utan att riskera att någon skadad kan uppleva besvär
 6. Ta fram skadeanmälans blanketten som man vanligtvis har i handsfacket och fyll i det tillsammans med den motparten i den bil du kolliderat med. Du skall inte lämna platsen innan så skett och dokumentet skall vara signerat av dig och motparten. Här kan uppstå olika uppfattningar om hur olyckan gått till och i så fall skall du tillkalla Polis.
 7. Invänta eventuell bärgare och vidtag nödvändiga åtgärder gällande medpassagerare, personliga tillhörigheter i bilen och  fortsatt färd.
 8. Vid behov uppsöka vård! Det är viktigt att personskador dokumenteras i samband med händelsen.  Folkets Ombud  har tyvärr erfarenhet av att om man väntar bara ett par dagar så hävdar försäkringsbolaget att uppkomna skador ej har samband med trafikolyckan.
 9. Vid uppsökande av vård, se till att alla besvär dokumenteras! Ej dokumenterade besvär riskerar att ej bli ersatta av försäkringsbolaget.
 10. Anmäl skadan till bilens försäkringsbolaget och andra försäkringsbolag där du har olycksfallsförsäkringar samt till Afa om det gällde en resa under, till eller från arbetet.

Folkets Ombud kan hjälpe dig att få rätt ersättning för dina personskador, vanligtvis kostnadsfritt då trafikförsäkringen ersätter juridiskt ombud vid trafikolyckor.

Läs mer här!

Du kan även kontakta oss och ställa frågor här!

Det är inte ovanligt att man vid en trafikolycka drabbas av en chock och då är det bra att kontakt anhörig eller när vagn som kan hjälpe till. Det kan uppstå en rad praktiska problem som uppstått. Hur hämtas barnen på dagis? Hur kommer jag hem från jobbet? Om man är på resa kanske utomlands, uppkommer ytterligare saker som måste lösas. Det kan gälla vad gör man med den havererade bilen? Har jag rätt till hyrbil eller annan transport för att fortsätta resan eller för hemresa. Då bör man kontakta försäkringsbolaget för hjälp och råd.

Vid resa utomlands är ersättningsreglerna för kostnader i samband med trafikolyckor omfattande och vi rekommenderar år det kraftigaste att man ser till att tecken en bra reseförsäkring före avresa. Att tänkta på då man tecknar en reseförsäkring är att invaliditets- eller försäkringsbeloppet bör var minst 40 prisbasbelopp dvs runt 1 800 000 kr. Det är det beloppet som multipliceras med den procentsats som ens personskada bedömts till. Tex 10% innebär att man erhåller 180 000 kr i medicinsk invaliditet. Vissa kortförsäkringar som man kan tecken om man köper en flygbiljett kan ha ett invaliditetsbelopp på 200 000 kr och då blir ersättning 20 000 kr. En viss skillnad alltså.

Om man hyr bil utomlands så är det det land där bilen är trafikförsäkrad som styr ersättningen. Det är ofta komplicerat att kommunicera med ett försäkringsbolag på ett språk som man ej behärskar och som alltid så har man som skadad bevisbördan!

 

 

 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack