När skall man gå tillbaka till arbetet efter en personskada i följd av trafik?

Publicerad

Om man blir sjukskriven efter en trafikolycka kan det vara svårt att bestämma sig för när man skall gå tillbaka till arbetet.  Frågan är när?

Det korta svaret är när man bedömer att ens skadeläge är så pass stabilt att man kan, utan att riskera att skadeläget försämras igen.

Både arbetsgivare, Försäkringskassan och försäkringsbolaget vill naturligtvis att man återgår till arbetet så fort som möjligt för att bidra till verksamheten och att man inte skall ligga samhället och försäkringsbolaget till last. Därför är det viktigt att man som skadad själv bedömer när och i vilken takt man känner att de fungerar och att risken för att försämring är underkontroll.

 

Att vara en stark person och eventuellt inte sjukskriva sig alls eller återgå till arbetet för tidigt kan vara en mycket dålig metod. Om man inte sjukskriver sig alls i början utan efter ett tag inte orkar arbeta, är risken stor att försäkringsbolaget kommer att bedöma att besvären mer sannolikt kommer från något annat än från olyckan. De nekar därmed samband och ersättning kan helt utebli. Samma sak gäller om man återgår till arbetet och skadeläget förvärras. Även här kan bedömningen bli att de förvärrade besvären bedöms mer sannolikt bero på något annat än olyckan och ersättning framgent uteblir.

 

Därför skall man själv känna hur man vill göra och inte låta sig påverkas av extern påtryckning. Vid skada i följd av trafik har man rätt till ersättning för inkomstförlust. D.v.s man skall ha samma ekonomiska situation efter olyckan som före. Om man måste byta arbete och därmed får en lägre lön skall skillnaden ersättas.

Man skall alltså inte bli lidande ekonomisk för effekterna av trafikolyckan.

 

Vår erfarenhet är tyvärr att det inte alltid blir på det sättet trots vårt idoga arbete med att argumentera för de skadades rätt. Det är så att man som skadad har bevisbördan och det räcker inte med att veta att man har rätt, det gäller att kunna bevisa det.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack