Trafikskada

Vi kommer att hjälpa dig att få rätt ersättning för din trafikskada. Du får ett juridiskt ombud med lång erfarenhet av trafikskador. Ombudet företräder dig och tar hand om alla kontakter med försäkringsbolaget gällande ersättning för trafikskadan.

Det innebär att ditt trafikärende kommer att handläggas snabbt och effektivt.

Våra tjänster är kostnadsfria för dig då försäkringsbolaget betalar vanligtvis betalar våra ombudskostnader för trafikskada. Dock måste försäkringsbolaget godkänna oss som ombud i varje enskilt trafikärende. Vi tar inte heller ut någon provision på de ersättningar som utbetalas till den som skadats.

Vi kommer se till så att du får alla ersättningar du har rätt till för din trafikskada. Om du har flera försäkringar utgår ibland ersättning för trafikskada från flera försäkringar för vissa ersättningar som t.ex. ärr och medicinsk invaliditet.

De ersättningar du har rätt till är:

  • Kostnader som du drabbas av med anledning av olyckan
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Lyte och men d.v.s. ersättning för bestående besvär, medicinsk invaliditet och ärr.

 

Våra kompetenta juridiska ombud kommer att bedöma det beslut du får gällande ersättning för din trafikskada. Om vi ej anser att beslutet är rimligt från försäkringsbolaget kommer vi hjälpa till med en omprövning.

Oavsett om du väljer oss eller någon annan rekommenderar vi alltid kunder att anlita ett ombud för ersättning av trafikskador.

Hur går det till?

Om du vill att vi skall hjälpa dig med ersättning för din trafikskada så sker det enligt följande steg.

  1. Du meddelar oss dina personuppgifter med personnummer, adress, telefon samt e-mail adress.
  2. Folkets Ombud skickar ut en fullmakt till dig tillsammans med ett frågeformulär som du fyller i, signerar och returnerar till oss.
  3. Vi skickar in fullmakten till ditt försäkringsbolag med en begäran om att ta del av samtliga handlingar i ärendet samt en bekräftelse på att de ersätter kostnaden för juridiskt ombud.
  4. Försäkringsbolaget svara Folkets Ombud och vi kontaktar dig med besked om ersättning för ombud lämnas eller ej. OBS! Om försäkringbolaget nekar kostnader debiterar vi dig inget. Det tar ca 3 veckor att få svar från försäkringsbolaget.
  5. Därefter gör vi en bedömning av ärendet utifrån inkomna underlag. För att stryka skadan ber vi ofta skadelidande att besöka läkare och inkomma med ytterligare journaler och andra underlag.

För mer information om handläggningen: https://www.folketsombud.se/skadereglering/

Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa till med ersättning för din trafikskada.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack