Frågor och Svar

Ingen ersättning? Blogg

Publicerad

Jag skadades vid en trafikolycka och vid olyckstillfället kände jag mig mest mörbultad och stel i nacken. Då jag inte är någon mes utan tål lite värk gick jag inte direkt till akuten utan väntade på att skadan skulle bli bättre. Smärtan avtog inte utan blev värre och värre. Det blev så illa att jag blev tvungen att sjukskriva mig efter en månad. Jag är fortfarande, nu efter 8 månader delvis sjukskriven. Till min förvåning har försäkringsbolaget vägrat betala ersättning för inkomstförlust då de anser att min skada kan bero på något annat.

Kan de göra så? Vad skulle något annat vara?

 

Den situation du beskriver är tyvärr långt ifrån ovanlig där försäkringsbolaget inte bedömer samband mellan uppkommen skada och olyckan. Det är du som skadad som har bevisbördan för att dina skador härhör från en olycka, för vilken bolaget är ansvarig att lämna ersättning. I detta läge räcker det tyvärr inte med att veta att man har rätt, man måste kunna bevisa det.

Försäkringsbolagen ställer krav på att man i samband med olyckan besöker en vårdinrättning som dokumenterar skadan. De flesta besöker akuten, men även besök hos vårdcentral är bra. Det finns en regel om att man inom 72 timmar skall dokumentera skadan. Det kan finnas möjligheter att styrka sambandet och få försäkringsbolaget att ändra sitt beslut. Däremot kan vi tyvärr inte ge dig något generellt råd utan vi måste ges möjlighet att granska ärendet för att utreda hur sambandet kan styrkas.

Whiplashskada – nackskada – ingen ersättning från försäkringsbolaget Blogg

Publicerad

Hej! Whiplash skada, fått ont i nacken efter att ha blivit påkörd bakifrån. Försäkringsbolaget påstår att då det inte syns något på röntgen så kommer inte skadan från olyckan utan att det skall bero på nått annat. Verkar helkonstigt.

Whiplash med nackskada som beskriver drabbar varje år många personer. Med de gängse diagnos metoder som man idag använder, dvs röntgen eller MRI så går Whiplash eller pisksnärstskador ofta inte att att upptäcka. Läkaren på försäkringsbolaget, bolagets medicinska rådgivare, hävdar då ofta att skadan inte har samband med olyckan. Det är sorgligt att vi i Sverige inte har rätt utrustning för att upptäcka denna typ av skada. Då den inte kan upptäckas kan den inte heller behandlas. Som skadad blir man hänvisad till terapi för att lära sig att leva med sin skada. Men ge inte upp hoppet .

Vi tillsammans med andra organisationer arbetar på att situationen skall förbättras. Här är en länk till Nackskadeförbundet:   http://www.nackskadeforbundet.se Sedan en tid arbetar vi tillsammans med Nackskadeförbundet för att diagnos och behandling av Whiplashskador i Sverige skall förbättras. Som tidigare nämnts så saknas för närvarande både utrustning för att i många fall diagnostisera en skada från en Whiplash och relevant behandling i Sverige. Utomlands finns sedan många år diagnos genom s.k. stående dynamisk MRI (magnetröntgen) och DMX. Vår förhoppning är att denna teknik snart skall finnas på plats i Sverige. Idag får man resa utomlands för diagnos och behandling. Vi vet hur man kan göra.

Försäkringskassan är restriktiv med att i förväg godkänna ersättning för denna vård. Man får själv lägga ut kostnaderna för både resor, uppehälle och behandling utomlands och i efterhand kräva ersättning, vilket är osäkert. En vårt situation.

Vi handlägger många skador av den typ du beskriver. Hör av dig om du vill ha hjälp i ditt ärende.

 

Skada på semesterresa Blogg

Publicerad

Hej! Jag har skadats på semesterresa i Italien. Då jag sov bröt jag på något sätt mitt finger och nu vill försäkringsbolaget inte ersätta skadan från min olycksförsäkring.

Tack för ditt mail. För att en skada skall definieras som en olycka så krävs att det skall vara en yttre, plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringsbolaget bedömer inte att dessa krav uppfylls. Hade du halkat på ett golv så hade det nog bedömts som olycka. Att tänka på då man är utomlands på semester är att se till att få med kopia på journal från läkarbesök, oavsett vilket språk det är, samt kvitton på alla utlägg. Försäkringskassan bör täcka dessa kostnader vid hemkomst men de kan ha en handläggningstid på flera månader.

För att få ersättning för ny resa eller delar av resan ersatt krävs att läkaren på plats skriftligen ordinerat vila på rummet.

Missnöjd med ersättning försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Hej! Jag har fått 5 % medicinsk invaliditet. Jag är missnöjd med ersättningen från försäkringsbolaget. Hur kan jag göra för att få mer ersättning?

Tack för ditt mail. Man kan begära att försäkringsbolaget omprövar din ärende. Om du efter omprövning fortfarande inte är nöjd kan omprövning göras i försäkringsnämnd. Anledningen till att du fått fel bedömning kan bero på att dina underlag inte varit tillräckligt bra eller att något saknas. Om du kontaktar oss kan vi hjälpa dig med ditt ärende. Är din skada en trafikskada täcks vanligtvis vår ombudskostnader av försäkringsbolaget.

Trafikskada för 5 år sedan? Blogg

Publicerad

För 5 år sedan var jag med om en trafikolycka och min axel är sedan dess inte återställd. Jag har stora problem med rörligheten och jag undrar om jag kan få ersättning för detta. Försäkringsbolaget säger att man måste anmäla skadan inom 3 år. Vad gäller? 

Tack för ditt mail. Preskriptionstiden för en skada är 10 år så du har rätt till ersättning. Enligt de tidigare reglerna var man tvungen att begära ersättning inom 3 år från det att man fått reda på att man kunde få ersättning för skada. Vi hjälper dig gärna att få rätt ersättning och vanligtvis betalar försäkringsbolaget ersättning för vårt arbete då detta är en trafikskada.

 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack